Gwarancja

Nasza gwarancja jest wyrazem zaufania do jakości naszych produktów oraz chęci zapewnienia Państwu pełnego zadowolenia z dokonanego zakupu.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kartę gwarancyjną oraz zasady konserwacji naszych produktów.

Jako doświadczony producent altan, domków letniskowych, mebli ogrodowych oraz domków ogrodowych drewnianych, zawsze dążymy do dostarczania artykułów o najwyższej jakości, które posłużą Państwu przez wiele lat. Nasza gwarancja jest wyrazem zaufania do jakości naszych produktów oraz chęci zapewnienia Państwu pełnego zadowolenia z dokonanego zakupu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią karty gwarancyjnej oraz zasadami konserwacji, aby w pełni korzystać z zalet naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że transparentne zasady gwarancyjne oraz jasne wskazówki konserwacyjne pozwolą Państwu cieszyć się naszymi produktami przez długi czas, niezależnie od warunków atmosferycznych czy intensywności użytkowania.

KARTA GWARANCYJNA I ZASADY
KONSERWACJI PRODUKTU

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia. Zapobiegamy tym procesom już na etapie przecierania drewna w optymalny sposób, a następnie poprzez suszenie komorowe drewna w kontrolowanych warunkach, obróbkę na nowoczesnych liniach produkcyjnych oraz naniesienie powłok ochronnych, zabezpieczających drewno przed wpływem warunków atmosferycznych i działaniem organizmów niszczących drewno.„ANDREW” udziela gwarancji na swoje wyroby w okresie liczonym od daty zakupu, wydania, dostawy, lub zakończenia montażu o ile został on zlecony firmie „ANDREW” przez Kupującego wraz z zamówionym wyrobem. Producent, gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad fizycznych.


Firma „ANDREW”: zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wyrobu lub jego wymiany na wolny od wad w obowiązującym terminie.


Gwarancja na niżej wymienione wyroby wynosi 12 miesięcy:

  • altany,
  • domki letniskowe,
  • drewutnie,
  • domki narzędziowe,
  • domki drewniane

Na powłoki malarskie „Drewnochron Impregnat Extra” udziela się gwarancji tylko wtedy, gdy będą przestrzegane zalecenia określone przez producenta impregnatu.


Zgłoszenia reklamacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, listownie.


W korespondencji należy podawać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe.


Gwarant zobowiązuje się do:

  • usunięcia wad wyrobu,
  • naprawy wyrobu,
  • wymiany wyrobu na wolny od wad,
  • zwrotu zapłaty i odebrania wadliwego wyrobu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe wyrobu spowodowane niewłaściwym transportem- za wyjątkiem transportu pojazdami producenta, magazynowaniem lub nie zastosowaniem się do jego zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem wyrobu użytkowaniem.


Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.


Nie uznaje się za wady zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na trwałość i walory użytkowe wyrobu.


Nie stanowią wad będących podstawą gwarancji zmiany wyrobu spowodowane jego użytkowaniem.


Okres gwarancji ulega skróceniu w przypadku nie zachowania przez kupującego terminu kolejnego, zalecanego przez producenta malowania wyrobu „Drewnochronem Impregnat Extra” w okresie do 1 miesiąca od daty wydania, dostawy, montażu wyrobu.


Kupujący zgłaszając reklamację akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji „ANDREW"

Niezależnie od tego, czy interesuje Państwa budowa domku letniskowego, altany ogrodowej czy innych konstrukcji drewnianych, jesteśmy gotowi, aby omówić Państwa potrzeby i zaproponować rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości.

Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznijmy wspólną podróż ku funkcjonalnym i estetycznym przestrzeniom ogrodowym.

Twój projekt drewnianego zakątka zaczyna się tutaj

Napisz do nas